Koçluk Nedir?
Koçluk, kendisine, çevresine ve seçimlerine liderlik ederek, yaşamına yön vermek isteyen bireylerin iç kaynaklarındaki potansiyeli en üst seviyede tutan, farkındalıkla harekete geçiren ve kişiyi dönüştüren insan odaklı bir süreçtir.
Koçluk Yaklaşımımız :
Her bireyi tek ve bütün olarak görüp, kendi ihtiyacına özel bir ortaklık ile ICF onaylı çeşitli koçluk ekollerini entegre ettiğimiz, güvenli bir alan yaratarak, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarda, izdüşümsel yaklaştığımız, bütünsel bir ilişki vadederiz.

İlişkimiz süresince anlaşma yaptığımız konularımız:

 • İlişki tasarımı

 • Gizlilik Anlaşması

 • Paydaşların Rolleri

 • Amaç ve hedefler

 • Zaman çizelgesi

 • Başarı Ölçümü

 • Değerlendirme

Bireysel Koçluk Konuları:

 • Kendini ve duygularını tanıma

 • Algı farkındalığı

 • Karar aşamaları

 • Değişim dönemleri

 • Belirsizlikle baş etme

 • Kariyer planlama süreçleri

 • Yeni yetkinlikler kazanma

 • Güçlü ve zayıf yönleri fark etme

 • Potansiyeli keşfetme

 • Yeni bir görevde destek

 • Hedeflere başarı ile odaklanma

 • Harekete geçemediği alanlarda motivasyon

 • Yeni bakış açıları geliştirme

 • Gelişim zihniyetini besleme

 • Duygu düzenleme ve kontrolü

 • Kişinin duruşunun etkisine dair farkındalık

 • Liderlik becerilerini geliştirme

 • İlişki yönetimi

Bireysel Koçluk

Ofis Adresi

Kanyon Ofis 6.Kat

Büyükdere Caddesi No:185 

Şişli / İSTANBUL

 

Telefon

T: 0 212 319 77 10

F: 0 212 319 76 00

© 2020 by Tek Group Design