Koçluğu işimizin kalbinde tutarak bireysel ve kurumsal olarak hizmet veririz.
Koçluk Nedir?
Koçluk, kendisine, çevresine ve seçimlerine liderlik ederek, yaşamına yön vermek isteyen bireylerin iç kaynaklarındaki potansiyeli en üst seviyede tutan, farkındalıkla harekete geçiren ve kişiyi dönüştüren insan odaklı bir süreçtir.
Koçluk Yaklaşımımız
Her bireyi tek ve bütün olarak görüp, kendi ihtiyacına özel bir ortaklık ile ICF onaylı Co-Active, Jung, Gestalt gibi çeşitli koçluk ekollerini entegre ettiğimiz, güvenli bir alan yaratarak, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarda, izdüşümsel yaklaştığımız, bütünsel bir ilişki vadederiz.

İlişkimiz süresince anlaşma yaptığımız konularımız:

  • İlişki tasarımı

  • Gizlilik Anlaşması

  • Paydaşların Rolleri

  • Amaç ve hedefler

  • Zaman çizelgesi

  • Başarı Ölçümü

  • Değerlendirme