YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Organizyonların gelişimi için Kültür, Liderlik ve Operasyonel süreçleri kapsayan bütünsel yönetim danışmanlık hizmetleri sunarız.

Her organizasyon için eşsiz oluşan yapıları tam olarak anlayabilmek amacıyla derin analizler yapar, ihtiyaca yönelik etkin ve kalıcı çözümler sunarak, buna uygun hayata geçirilmiş ve işleyen sistemler/ programlar oluştururuz.

Kültür

Organizasyonel kültürün oluşturulması ve geliştirilmesi için şirketin vizyon,misyon ve değerleri ile parallel olarak gelişim programları tasarlarız.  Bireysel yetkinlikleri kurumunuzun misyonu, stratejileri ve hedeflerine uyumlu hale getirerek geliştiririz.

Pozitif Yönetim Kültürü, Kurum Kültürü, Değişim yönetimi, Çeviklik, Sürdürülebilir Başarı, Yürekten Bağlılık, Geribildirim Kültürü Oluşturma, Vizyon-Misyon ve Değerlerin Belirlenmesi, Stratejik düşünme, Koçluk ve Mentorluk Sistemleri.

Liderlik

Lider ve lider adaylarında, varlıklarını güçlendirecek, ilham veren rol modellere dönüşmelerini sağlayacak, kendileriyle birlikte organizasyonel dönüşüme katkıda bulunacak davranış değişiklikleri gerçekleştirmelerine destek oluruz. Yönetim ekibinin yönetsel yetkinliklerini geliştirmelerini, ekiplerin paralel bir yönetim felsefesiyle yönetilmesini sağlamaya yönelik eğitim, fasilitasyon ve gelişim programları oluştururuz. İlk ve orta kademe yöneticilerde ekiplerinin potansiyellerini ortaya çıkaracak yeni yaklaşımlardan beslenen, görev ve ilişki odağını dengeleyen araçlarla farklı bir bakış açısı yaratılmasına destek oluruz.

Liderlikte Ortak Dil Gelişimi, Yöndeşlik, Takımları uzaktan yönetmek, Koç Liderler, Ekiplere Liderlik, Yönetici Gelişim Programları, Etik Liderlik

Operasyon

Değişen şirket ve müşteri ihtiyaçlarına göre organize olma, hedef belirleme ve bu hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan gelişime yönelik uygulanan eğitim, fasilitasyon ve danışmanlık  hizmetleri sunarız.

Satış, pazarlama gelişim programları, Mükemmel Sunum Oluşturma, Zihin Haritaları, Zaman Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İnsan kaynakları süreçlerine yönelik sistem kurulması ve gelişim ihtiyacı olan her türlü fonksiyonda organizasyonlara destek olmak için çalışırız.

  • Organizasyon yapısının oluşturulması, işe alım sisteminin kurulması, Oryantasyon programının tasarlanması, Performans yönetim sistemi kurulumu ve geliştirilmesi, Yetenek yönetim sisteminin oluşturulması, eğitim-gelişim-fasilitasyon programlarının kurgulanması, Esenlik (Wellbeing) programlarının oluşturulması, Açık iletişim platformlarının kurulması

​KARİYER DANIŞMANLIĞI

İşe Alım ve Terfi süreçlerinde bireylerin daha etkili süreçler geçirmelerine destek olmak için rol oyunları ve ilgili araçlar ile kendilerine hazırlık sürecinde destek oluruz.

  • Mock Interview, Role Play uygulamaları, Yetkinlik Bazlı Mülakat, Geribildirim